Aanvraagformulier

Instructies voor het aanvraagformulier:

LET OP: –Bankafschriften uiterste 3 maanden dienen BIJGEVOEGD worden

Aanvraagformulieren zonder bewijs van leefgeld (bankafschriften) kunnen wij helaas niet in behandeling nemen

Aanvraagformulieren die niet via  hulpverlener, budgetcoach, bewindvoerder of maatschappelijk werk binnen komen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Onderstaand vind u de contactgegevens voor maatschappelijk werk in uw woonplaats.

Stadskanaal, Musselkanaal e.o: Welstad

Vlagtwedde, Sellingen, Ter Apel e.o.: Rzijn

Bellingwedde e.o.: St.Welzijn Bellingwedde

 

AANVRAAGFORMULIER  HIER DOWNLOADEN:

Aanvraagformulier  EXEL

Aanvraagformulier  PDF

 

 

 

Vanaf heden worden nieuwe aanvragen niet meer aan huis bezorgd!

Inkomen

Loon/Uitkering

-loon/uitkering van alle bewoners/gezinsleden

– reserveringen/spaartegoeden

-pensioen

-kindgebonden budget

-toeslagen

-alimentatie zowel kinder- als partner alimentatie

-voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting omgerekend per maand

-kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus en meerderjarige pleeg- of stiefkinderen. Van inwonende volwassenen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan gezinsinkomen worden verwacht. Hiervoor wordt standaard een bedrag van 200 euro per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt voor voor alle inwonende verdienende ouderen.

Niet mee te rekenen als inkomen: kinderbijslag, studiefinanciering.

Reserveren

Reservering voor eigen risico ziektekosten verzekering is toegestaan: met het minimale eigen risico van 2015 is het € 31,25 per volwassene per maand reserveren.

Overige reserveringen worden gezien als spaargeld en bij het leefgeld opgeteld

Uitgaven

Water en Energie

-Energie op basis van jaarafrekening

-Water max € 20,-per maand

Verzekeringen

-Zorgverzekering

-Overige verzekeringen:WA, inboedel en uitvaart

-Gemeentelijke belastingen indien ook daadwerkelijk betaald

-Waterschapslasten indien ook daadwerkelijk betaald

-Auto kosten: deze zijn alleen aanvaardbaar als een auto om medische reden of voor werk nodig is. In dat geval mag € 0,19 per km worden gerekend (aantoonbaar) met aftrek van te ontvangen kilometer en/of autokosten vergoedingen. Verzekering en wegenbelasting worden niet als uitgaven meegerekend.

Kosten van huisdieren:

Deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven tenzij aantoonbaar het om een hulp- of blindengeleidehond gaat.

Telefoon,TV en internet

– Werkelijke kosten met een Max van € 60,-per maand

 

Opgave schulden en maandelijkse aflossingen:

Aflossing van schulden aan familieleden, vrienden, kennissen worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vast gelegd en aflossingen via bankafschriften te controleren zijn kan de aflossing worden meegenomen. Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

 

Geen pakket zonder traject

Onder “traject” wordt het volgende verstaan:

Het verstrekken van voedsel is een noodvoorziening en geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken. Als er een professionele hulpverlener bij wordt betrokken mogen we er van uit gaan dat de oorzaken worden aangepakt en er een start wordt gemaakt met een passend begeleidingstraject.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinby feather