Criteria

Wanneer komt iemand in aanmerking voor voedselhulp van de Voedselbank?

Als criterium voor de verstrekking van voedselpakketten wordt uitgegaan van een bepaald maximum leefgeld per maand.

Het leefgeld is het geld wat resteert na aftrek van vaste lasten als huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, ziektekostenverzekering, aflossing van schulden en dergelijke.

Het maximum leefgeld inc variabele kosten(zoals,eten,kleding en andere zaken) bedraagt:

 

Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,

Voor een 1 persoons huishouding:                max. € 230 per maand

Voor een echtpaar:                                           max. € 325,00 per maand

 

Alleenstaanden met:                                        Echtpaar met:

1 kind           € 325,00                                       1 kind            € 410,00

2 kinderen  € 420,00                                        2 kinderen   € 515,00

3 kinderen  € 515,00                                        3 kinderen   € 610,00

 

 

 

VOOR OVERIGE CRITERIA EN VOORWAARDEN ZIE PAGINA “AANVRAAGFORMULIER”

Duur van de ondersteuning

Ondersteuning wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van eventuele schuldsanering.

Na 3 maanden toetst de Voedselbank via de professionele hulpverlener of de voedselhulp nog steeds nodig is. Indien deze niet op tijd binnen is zal er niet worden over gegaan tot verlenging en vervalt het recht op een voedselpakket.

 

 

Instructies voor het aanvraagformulier

Als u aan de criteria voldoet, kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Dit aanvraagformulier moet u samen met uw contactpersoon van maatschappelijk werk/bewindvoerder of hulpverlener  invullen. Aanvraagformulieren die niet via maatschappelijk werk, bewindvoerder of hulpverlener binnen komen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Onderstaand vind u de contactgegevens voor maatschappelijk werk in uw woonplaats.

Stadskanaal, Musselkanaal e.o: Welstad

Vlagtwedde, Sellingen, Ter Apel e.o.: Rzijn

Bellingwedde e.o.: St.Welzijn Bellingwolde

Afhalen pakketten

De voedselpakketten mogen niet door anderen dan u zelf of leden van uw huisgezin in overleg met ons worden opgehaald. Bij het afhalen wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Wanneer u door ziekte niet in staat bent uw Voedselpakket persoonlijk op te halen, moet door degene die uw pakket ophaalt een doktersverklaring worden ingeleverd.

Wanneer u niet in staat bent op de dag van de uitgifte uw voedselpakket op te halen, moet u de voedselbank uiterlijk de dag voorafgaande aan de dag van de uitgifte daarover informeren via info@voedselbankzuidoostgroningen.nl

Twee maal afwezig in de periode van de geldigheid van uw pasje zonder voorafgaande opgave of duidelijke reden betekent uitschrijving uit ons systeem voor een periode van 6 maanden.

Pas na de periode van 6 maanden kunt u om een intake gesprek verzoeken en komt u eventueel weer in aanmerking voor voedselhulp. In een dergelijke situatie dient u dan zelf het intakegesprek aan te vragen door deze te sturen via onze email

Indien uw inschrijving dreigt te verlopen dient u zelf vroegtijdig een her aanvraag te doen, wij zullen u hierop niet meer attenderen.

Bij Fraude, valsheid in geschrifte en wangedrag ten opzichte van onze vrijwilligers wordt onmiddellijk overgegaan tot uitschrijving.

 

Adres

Het formulier kunt u verzenden naar:

Voedselbank Zuidoost Groningen, Spetsebrugweg 1c, 9541XV Vlagtwedde

of   e-mail naar  info@voedselbankzuidoostgroningen.nl

Aanvragen Uitgiftepunten Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinby feather