Opbrengst Benefiet Event Altveveer

Afgelopen zaterdag 28 juni 2014 was daar eindelijk het langverwachte Benefiet event Alteveer.

Jennie Greven had samen met een heleboel vrijwilligers een prachtig evenement op touw gezet om in de regio zuidoost Groningen aandacht te schenken aan het steeds grote wordende probleem van armoede binnen deze regio.

Op het evenemententerrein was het al vroeg behoorlijk druk bezet met kraampjes waar diverse informatie kon worden verkregen of waar je iets kon kopen.

De baan stond al vlug helemaal vol.

er was prima catering geregeld en diverse artiesten gaven acte de présence het was erg gezellig.

Helaas kwam er rond 13:30 uur een flinke bui over waardoor een aantal kraampjes besloten om in te pakken.

Gelukkig bleef er nog genoeg staan en ook de artiesten zongen na een kleine pauze rustig verder.

Wij van de Voedselbank Zuidoost Groningen hebben het tot het einde zo rond 18:00 uur volgehouden en zijn de organisatie van dit event enorm dankbaar voor de prima organisatie en het initiatief.

Links naar foto gemaakt door Freek Bosker klik hier

 

benefiet alteveer

onderstaande tekst is overgenomen van de informartiefolder van dit Benefietevent.

Stichting Plaatselijk Belang Alteveer organiseert samen met SMEA en IJsvereniging “de Toekomst”
het Benefiet Event Alteveer wat op 28 juni 2014 zal plaats vinden.

In Oost Groningen neemt de armoede langzaam maar zeker toe en de situatie wordt in diverse gevallen steeds schrijnender. Tijd om daar wat aan te doen vind Stichting Plaatselijk Belang Alteveer.
Plaatselijk Belang komt regelmatig in contact met organisaties die zich inzetten voor mensen die leven in armoede. Armoede zou in een land als Nederland niet meer moeten voorkomen. Helaas is de realiteit anders.

Wij proberen met het Benefiet Event Alteveer bewustwording te creëren en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. De opbrengst van dit evenement gaat naar een aantal goede doelen: Voedselbank Zuidoost Groningen, Stichting Leergeld, Stichting Veur Noppes en Stichting Dierenpiramide. Stichtingen die zich inzetten voor mensen die leven in armoede. Deze goede doelen zullen tijdens het evenement aanwezig zijn.

Het Benefiet Event Alteveer biedt veel mogelijkheden voor u als vereniging, stichting of ondernemer.
U kunt op de markt uw naamsbekendheid vergroten en/of uw producten en diensten aanbieden.
Dit kan door middel van verkoop of advisering van uw producten en diensten. Maar ook door promotie
en ledenwerving voor verenigingen en stichtingen. Ook de clubkas spekken kan op dit evenement door spelletjes te organiseren of door spullen te verkopen.

jennie

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 15 juli om 19:30 uur was het dan zover en konden de diverse stichtingen waar dit benefiet voor was opgezet  aan de Brummelkant in Stadskanaal een prachtige cheque van €500,- in ontvangst nemen.

willem en jennie

 

 

Onder het genot van een kopje koffie werd er nog even nagepraat over het belang van dit soort acties omdat het heel hard nodig is dat de onderkant van onze samenleving niet vergeten mag worden.

Het gaat allang niet meer over Eten alleen maar is inmiddels een breed maatschappelijk vraagstuk geworden waar we met z’n allen de schouders onder moeten zetten om te voorkomen dat het helemaal escalleerd.

Wij zijn dan ook enorm blij dat de mensen die dit benefiet hebben georganiseerd dat hebben gezien en zich betrokken voelen om dit allemaal op vrijwillige basis te willen doen, zodat wij ons mooie maar ook belangrijke werk kunnen blijven doen.

Alle lof dan ook naar een ieder die zich tijdens het Benefiet Event Alteveeer heeft ingezet.

Proficiat

 

 

 

Author: VBZOG

Share This Post On