Voedselverspilling

voedingEen deel van het eten dat in de afvalbak belandt, komt daar terecht omdat het verkeerd is bewaard. Zonde van het geld, en nadelig voor het milieu. Met enkele praktische tips voorkomt u deze verspilling.

Etenswaren brengen milieubelasting met zich mee, omdat het energie kost om ze te produceren. Wanneer u producten op een goede manier bewaart, is de kans op bederf klein en hoeft u ze niet weg te gooien. Zo voorkomt u onnodige milieubelasting.

Tips

  • Zorg voor een overzichtelijke indeling van uw koelkast en voorraadkast en zet kort houdbare producten voor op de plank. Zo voorkomt u dat u producten vergeet waardoor ze bederven.
  • Zet producten die koel bewaard moeten worden zo snel mogelijk terug in de koelkast.
  • Zet de koelkasttemperatuur op 4 tot 7 graden. Bij deze temperatuur zijn voedingsmiddelen het langst houdbaar.
  • Bewaar ongeopende conserven niet in de koelkast. Tropisch fruit, tomaten, paprika, en aubergine moet u zelfs buiten de koelkast bewaren, anders treedt na enige dagen koudebederf op.
  • Maak eerst aangebroken etenswaren op voordat u nieuwe gaat gebruiken.
  • Zie Eten kopen op maat voor meer tips om voedselverspilling te voorkomen.

Een derde van het eten dat wij weggooien is onvermijdelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om klokhuizen en botten. De rest is verspilling. Dan gaat het om voedsel dat we nog hadden kunnen opeten, zoals kliekjes en producten die over de datum zijn.

Voedselberg

Verspilling gebeurt met kleine beetjes, maar deze restjes vormen bij elkaar een grote berg voedsel. De Nederlandse consument verspilt elk jaar voor 2,0 tot 2,4 miljard euro aan voedsel. Dat is gemiddeld 41 kilo per persoon. En dit komt neer op zo’n 135 euro per persoon per jaar.

Weggooien?

In een huishouden wordt gemiddeld 8 procent van al het voedsel weggegooid. Daarnaast verdwijnt er vloeibaar voedsel zoals soep en drank in de gootsteen. Van alle producten zorgt zuivel voor de grootste bijdrage aan kilo’s eten die in het vuilnis belanden. Pasta en rijst worden weer het meest weggegooid.

Waarom?

De grootste reden van voedselverspilling is angst voor bedorven producten. Maar ook weten we niet altijd wat we moeten doen met restjes. Of we koken te veel, vinden iets niet lekker of hebben te veel inkopen gedaan. Op deze website vind je daarom handige tips om slimmer te kopen, te koken en te bewaren.

Biodiversiteit

Wist jij dat de ruimte die Nederland elders gebruikt voor consumptie ruim drie keer zo groot is als Nederland zelf (zie www.compendiumvoordeleefomgeving.nl ). Hiervan wordt 45 procent voor voedsel gebruikt en 50 procent voor papier, karton en hout. Door de grote vraag naar zuivelproducten en vlees groeit het landbouwoppervlak nog steeds. Dit zijn namelijk producten die veel ruimte vereisen voor de productie van veevoer. De stijgende oppervlakte landbouwgrond is slecht voor de biodiversiteit in de wereld omdat natuurgebieden ervoor ontgonnen moeten worden.

Klimaat

Naast schade aan de biodiversiteit worden er ook broeikasgassen uitgestoten tijdens de voedselproductie. Koolstofdioxide is hiervan de belangrijkste. Per jaar wordt er per persoon een hoeveelheid broeikasgas uitgestoten die vergelijkbaar is met 55.000 kilometer autorijden. Dertig procent daarvan is terug te rekenen op de voedselproductie.

Verzuring en vermesting

Andere vormen van milieubelasting door voedselproductie zijn verzuring en vermesting. Uit de mest van dieren komen stoffen als ammoniak, fosfaat en nitraat die schadelijk zijn voor de drinkwatervoorziening en de natuur. In Nederland is dit een probleem omdat er door de vleesproductie veel meer mest geproduceerd wordt dan nodig is om het land te bemesten, en omdat veel van het geproduceerde vlees, eieren en zuivelproductie geëxporteerd wordt.

Watertekort

Het tekort aan drinkwater in de wereld is ook een probleem. De landbouwsector is de grootste waterverbruiker in de wereld. In gebieden waar water schaars is, leidt dit tot concurrentie tussen economische sectoren en huishoudelijk gebruik.

Bestrijdingsmiddelen

Groenten en fruit worden op het land beschermd tegen ongedierte en onkruid. Dit gaat het verlies van productie tegen. Veel bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het bodem- en waterleven.

 

Author: VBZOG

Share This Post On