Sponsoren gezocht

sponsors

De afgelopen tijd zijn in de media de salarissen van de directeuren van goede doelen in opspraak.

Wij zijn een non profit organisatie wat inhoudt dat zowel het bestuur alsmede de vrijwilligers geen loon genereren en wij afhankelijk zijn van donaties om al onze cliënten tweewekelijks te kunnen bijstaan en voorzien van een voedselpakket. Doordat wij een uitgestrekt gebied voorzien hebben wij wekelijks een uitgifte en bezorging.

Let wel hiervan kunnen wij de gezinnen niet volledig voorzien van twee weken eten, het is een aanvulling. Tevens worden alle gezinnen die zich bij ons melden gescreend alvorens deze worden toegelaten om misbruik te voorkomen. Wij helpen dus alleen die mensen die het daadwerkelijk niet redden zonder onze hulp.

Hiervoor zijn niet alleen goederen noodzakelijk maar ook financiële middelen om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Wij maken hiervoor ook de nodige kosten, te denken valt aan:

Vaste lasten zoals verzekeringen, wegenbelastingen, brandstof, APK en onderhoud van onze auto’s, kantoorartikelen, telefoon en internetkosten maar ook aanschaf levensmiddelen!

Ondanks donaties d.m.v. inzamel acties en donaties van kerkgenootschappen, supermarkten en particulieren krijgen wij ook levensmiddelen aangeleverd door de Noordelijke Federatie te Meppel. Deze Federatie schotelt ons echter wel 6 wekelijks een factuur voor van 400 euro die wij moeten voldoen.

Ook worden de eisen die gesteld worden aan de hygiëne code steeds meer aangescherpt en moeten wij daarin blijven investeren.

Momenteel kampen wij met een tekort aan vriescapaciteit dus hebben wij op zeer korte termijn een grote horeca vriezer nodig alsmede een roest vrij stalen werkbank.

 

Draagt u onze voedselbank een warm hart toe? Iedere donatie, hoe klein ook is van harte welkom!

Bankrekening: IBAN:    NL35 RABO 0152873171 ten name van: Stichting Voedselbank Zuidoost Groningen

 

Wij als stichting en de mensen die van ons afhankelijk zijn, zijn u zeer erkentelijk voor uw financiële steun.

Author: VBZOG

Share This Post On